Alena Večeřová-Procházková


Alena Večeřová Procházková (* 1971) je psychiatrička. Kromě své praxe působí i jako lektorka ve výcviku psychoterapeutů a podílí se na výuce budoucích psychiatrů a psychosomatiků, přednáší lékařům i pracovníkům pomáhajících profesí. Specializuje se na psychosomatický přístup k léčbě zejména depresí, úzkostných poruch, závislostí a poruch osobnosti. V roce 1996 ukončila 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, má dvě atestace v oboru psychiatrie. Absolvovala řadu speciálních kurzů a pravidelně se zúčastňuje českých i zahraničních psychoterapeutických konferencí. Je spoluautorkou knihy Holky to někdy nemaj lehký (2019), Diagnostika a terapie duševních poruch (2010) a První pomoc v psychiatrii (2005).

Související akce a aktuality:

Identita

Identita
Zprávy z redakce
Pokud máte doma puberťáka, pravděpodobně víte, že jedním z témat, které se mezi náctiletými hojně řeší je jejich sexuální orientace  – tedy jestli je přitahují spíš holky, kluci nebo obojí, a stejnou měrou pak otázka pohlavní identity – tj. zda-li se cítí spíš jako dívka, chlapec nebo se v úředních dokumentech naprosto vážně chystají zaškrtávat kolonku „jiné“.