Povíš mi to?


Ester Stará

Hravé rozšiřování slovní zásoby

Kniha speciální pedagožky, logopedky a autorky

dětských knih Ester Staré a ilustrátora Milana

Starého nenásilně a zábavnou formou podněcuje

mluvní apetit, rozvíjí vyjadřovací schopnosti,

slovní zásobu a jazykový cit dítěte. Děti se prostřednictvím

rozmanitých konverzačních témat

a netradičních úkolů učí utřídit si a zformulovat

myšlenky, hrát si s jazykem a správně se vyjadřovat.

Bohatě ilustrovaná kniha vybízí k mluvení i svou

grafickou podobou. Publikace je určena jak dětem

a jejich rodičům, tak i logopedům a učitelům.

V závěru jsou zařazeny stručné poznámky, které

rodiče procvičovanou problematikou provedou

a poradí jim, jak s knihou správně pracovat.

Číst více
289 Kč Doporučená cena
V prodeji